Get Adobe Flash player

 

Historia Pałuk medalami znaczona.To tytuł drugiej już w obecnym roku szkolnym wystawy medali pamiątkowych plakiet w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Żninie. Uczniowie oraz zainteresowane osoby spoza szkoły będą mogli obejrzeć w sumie 75 medali i plakiet.
Wystawa otwarta została 4 lutego. Prezentowana  kolekcja jest własnością regionalisty, członka Żnińskiego Towarzystwa Kultury  Zbigniewa Zwierzykowskiego, znanego pałuczanom przede wszystkim z albumów ukazujących pałuckie miasta i okoliczne wsie na starych pocztówkach.
Wystawa ukazuje medale bite przy okazji kolejnych rocznic nadania praw miejskich pałuckim miastom oraz działającym na terenie Pałuk organizacji i przedsiębiorstw. Są wśród nich medale ukazujące 700 i 725- lecie istnienia Żnina, 600- lecie istnienia Gąsawy, Rogowa, Szubina i Wągrowca, 700 – lecie Janowca Wielkopolskiego,  100- lecia Banków Spółdzielczych w Barcinie, Gąsawie i Rogowie.
Także medale wydane przy okazji otwarcia Muzeum Ziemi Pałuckiej,  Muzeum Kolei Wąskotorowej, Browaru „Leszek” w Żninie oraz rocznic istnienia żnińskiej Cukrowni czy Proszkowni Mleka.
Ponadto bite na zamówienie organizacji jak Polskiego Związku Łowieckiego „Ryś” w Żninie, hufców harcerskich,   Stowarzyszenia „My” ze Żnina, przy okazji festynów archeologicznych w Biskupinie czy rocznicy działalności Pisma Lokalnego „Pałuki”.
Całość uzupełniają wykonane przez uczniów plakaty,  nawiązujące tematycznie do medali i plakiet, a więc ukazujące na rozmaity sposób region pałucki.
Po wystawie na lekcjach historii  oprowadzeni zostaną wszyscy uczniowie szkoły. W ten sposób po raz kolejny  przybliżone im zostanie nie tylko bogactwo historii regionu, ale także omówiona i zaprezentowana działalność regionalnych organizacji i stowarzyszeń, przypomniane dzieje istniejących i już nieistniejących przedsiębiorstw.
Jest to również  kolejny krok przygotowujący społeczność szkoły do zaplanowanej na 10 maja uroczystości nadania placówce imienia 750-lecia miasta Żnina.
Wystawę przygotowali nauczyciele historii:   Dariusz Skalski, Marek Wilgórski, Anna Michałowicz i Mariola Gutowska.